Calendario Académico Curso 2019-2020

  •  Calendario Académico General 2019-2020   

 

Calendario Académico Curso 2018-2019

  • Calendario Académico General 2018-2019

 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN ORDINARIA CURSO 2019-2020

  • Convocatoria Ordinaria 1º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Ordinaria 2º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Ordinaria 3º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Ordinaria 4º Terapia Ocupacional

 
CALENDARIO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CURSO 2018-2019

  • Convocatoria Extraordinaria 1º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Extraordinaria 2º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Extraordinaria 3º Terapia Ocupacional
  • Convocatoria Extraordinaria 4º Terapia Ocupacional